. CZ . EN .
Akreditace

Akreditace

 

AKREDITACE BYLY UZAVŘENY

Příjem žádostí o akreditaci PRESS proběhne do 7. srpna 2006, v tuto dobu zde naleznete akreditační formuláře.
Žádosti o rozhovory s festivalovými interprety, fotografie apod. zasílejte už nyní na emailovou adresu: promotion@interkoncerts.cz
Akreditace Press je určena publikujícím novinářům, fotografům, TV redaktorům a štábům, rozhlasovým redaktorům, internetovým redaktorům a korespondentům tiskových agentur.
Za každé periodikum bude akceptován zpravidla jeden zástupce, případně jeden fotograf a jeden redaktor (výjimku tvoří mediální partneři).
Všechny tiskové zprávy najdete na těchto webových stránkách, v sekci PRESS, která je pravidelně aktualizována.

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ AKREDITACE PRESS

Noviny, časopisy, internetové portály
Vyplněná žádost o akreditaci Press
Kopie Vašich publikovaných článků (webové odkazy na články) o Love Planet 2006.

Freelance
Vyplněná žádost o akreditaci Press
Kopie Vašich publikovaných článků (webové odkazy na články) o Love Planet 2006.
Kopie Vašich publikovaných článků (webové odkazy na články) o minulém ročníku Love Planet, pokud jste byl/a jako novinář/ka na festivalu akreditován/a.
NEBO
Kopie alespoň tří Vašich publikovaných článků z poslední doby věnovaných hudbě, kultuře spolu s aktuálním výtiskem periodika s Vaším článkem, pokud jste nebyl/a jako novinář/ka za dané médium loni na Love Planet akreditován/a.

Rozhlasový redaktor
Vyplněná žádost o akreditaci Press.
Kopie záznamu s pozvánkou nebo pořadem o Love Planet 2006.

Televizní štáb
Vyplněná žádost o akreditaci Press za celý TV štáb. Podmínky a možnosti natáčení domluvíme individuálně.
Po skončení festivalu budeme požadovat nahraný záznam s publikovaným materiálem.

Fotograf
Vyplněná žádost o akreditaci.
Aktuální výtisk nebo kopie periodika s Vašimi fotografiemi.
Upozorňujeme fotografy, že bude udělený pouze omezený počet fotopasů opravňujících fotografovat v PITu (prostor přímo pod pódiem). Toto omezení vyplývá z požadavků jednotlivých interpretů. Pro vydání PIT fotopasu budou upřednostňováni fotografové z deníků, hudebních magazínů a mediálních partnerů. Děkujeme za pochopení.