papa

Papa

Táta - hrdina všedního dne?

Význam otce v rodině Otec hraje v rodině nezastupitelnou roli, která se nedá nahradit. Jeho přítomnost a aktivní zapojení do života rodiny má zásadní vliv na emocionální, sociální a kognitivní vývoj dětí. Otec představuje pro děti vzor mužské identity, učí je disciplíně, zodpovědnosti a řešení problémů....