rozvaha

Rozvaha

Rozvaha: Jak ji číst a co z ní vyčíst o firmě

Co je to rozvaha? Je to jeden ze tří hlavních účetních výkazů, které podniky používají k shrnutí své finanční situace. Poskytuje snímek aktiv, pasiv a vlastního kapitálu společnosti k určitému datu. Myslete na to jako na fotografii finančního zdraví vaší firmy. Aktiva jsou to, co firma vlastní a co má peněžní...